Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juli 2024

11
Besluitvormende raadsvergadering (Raadszaal, gemeentehuis Opmeer)
donderdag 11 juli 2024
19:30 - 23:00

In de besluitvormende raadsvergadering neemt de raad besluiten. In deze vergadering kunnen fracties amendementen en moties indienen. Een amendement is een wijziging van het raadsbesluit en daarmee bindend. Een motie is een oproep of verzoek aan het college. De raad neemt in deze vergadering besluiten over de voorstellen die op de agenda staan en over amendementen en moties. Als een meerderheid voor een voorstel is, dan is het aangenomen. Als een meerderheid tegen is, dan is het voorstel verworpen.


Inwoners kunnen tijdens deze vergadering inspreken over actuele onderwerpen. Als u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact opnemen met de griffie via: griffier@opmeer.nl.


De agenda en voorstellen staan hieronder. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn op de publieke tribune in de raadszaal of u kunt meeluisteren via de livestream op de website.