Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het college vergadert wekelijks. Van die vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt, omdat daar relevante informatie in kan staan voor de gemeenteraad wordt deze na vaststelling door het college ook gedeeld met de gemeenteraad.

Een motie is een politieke uitspraak, verzoek of opdracht van de gemeenteraad aan het college. Het college wordt daarmee verzocht iets te doen of te laten. Als de motie in de gemeenteraad wordt aangenomen, kan het college zelf bepalen of ze die uitvoert. Over de uitvoering legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Op grond van de gemeentewet is het college en de burgemeester verplicht de raad gevraagd en ongevraagd te informeren over relevante ontwikkelingen. Het belang kan bijvoorbeeld liggen in politieke gevoeligheid, media-aandacht, financiële gevolgen of maatschappelijke risico’s. Als het college de raad schriftelijk informeert dan gebeurt dat met een raadsinformatiebrief.

Met het stellen van politieke vragen controleert de gemeenteraad het college. De gemeenteraad heeft bepaald dat schriftelijke vragen binnen 30 dagen door het college moeten worden beantwoord. Feitelijke of technische vragen worden meestal rechtstreeks aan de ambtenaren gesteld.
Via mondelinge vragen, die aan het begin van een raadsvergadering kunnen worden gesteld, kan de raad zich door het college laten informeren over actuele situaties.

In vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies kunnen door wethouders of de burgemeester mondelinge toezeggingen worden gedaan. Dat kan zijn naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel.
Toezeggingen hebben een politieke status en worden daarom geregistreerd. Een raadslid kan bijvoorbeeld een motie intrekken op basis van een toezegging van de wethouder. Het is de verantwoordelijkheid van het college om de toezeggingen na te komen en de gemeenteraad daarover te informeren.