Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende bijeenkomst

donderdag 13 juni 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal, gemeentehuis Opmeer

Voorzitter
S.J.G. Bankras
Toelichting

Voor beeldvormende bijeenkomsten kan iedereen een onderwerp aandragen. Het college of de ambtelijke organisatie kunnen punten aandragen waar zij de raadsleden over willen informeren. Dat kan een update zijn van lopende thema's of voorstellen waarover de raad gaat besluiten. Inwoners, groepen, organisaties of dorpsraden mogen ook raadsleden informeren en met hen in gesprek gaan. Het kan gaan over actuele onderwerpen of punten waarover de raad nog gaat beslissen. Heeft u een idee of onderwerp voor een beeldvormende bijeenkomst? Dan kunt u daarover de griffie mailen: griffier@opmeer.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Voor u ligt het nieuwe Grondstoffenplan 2025-2035 van de gemeente Opmeer. Met dit plan willen we de komende jaren verdere stappen zetten richting een circulair Opmeer in 2050. We willen een gemeente zijn waarin afval zoveel mogelijk voorkomen wordt en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

 3. 3

  De Kadernota 2025 - 2028 inclusief de Voorjaarsnota 2024: https://opmeer.publicaties.app/pub/kadernota2025-2028inclvoorjaarsnota2024/7/p1-homepage


  Op 27 juni en 11 juli behandelt de gemeenteraad een aantal belangrijke financiële stukken, namelijk de jaarrekening, kadernota en de voorjaarsnota. De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over het lopende begrotingsjaar en bevat voornamelijk autonome en niet beïnvloedbare posten die betrekking hebben op ingezet beleid. In de kadernota wordt vooruit gekeken naar het jaar 2025 en verder: welke beleidsdoelen en prioriteiten heeft de gemeente? De kadernota vormt de basis voor de nog op te stellen programmabegroting van 2025 en verder. Voor het eerst is voor de kadernota gewerkt met een indeling naar de opgaves uit de Toekomstvisie. Deze opzet zal geëvalueerd en verder ontwikkeld worden.


  De link naar de jaarrekening 2023: https://opmeer.publicaties.app/pub/jaarrekening2023/0/p1-homepage

 4. 4
  Sluiting