Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende bijeenkomst

donderdag 30 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal, gemeentehuis Opmeer

Voorzitter
N.J.J.M. Bosch
Toelichting

Voor beeldvormende bijeenkomsten kan iedereen een onderwerp aandragen. Het college of de ambtelijke organisatie kunnen punten aandragen waar zij de raadsleden over willen informeren. Dat kan een update zijn van lopende thema's of voorstellen waarover de raad gaat besluiten. Inwoners, groepen, organisaties of dorpsraden mogen ook raadsleden informeren en met hen in gesprek gaan. Het kan gaan over actuele onderwerpen of punten waarover de raad nog gaat beslissen. Heeft u een idee of onderwerp voor een beeldvormende bijeenkomst? Dan kunt u daarover de griffie mailen: griffier@opmeer.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De komende jaren zijn er in de gemeente Opmeer behoorlijk wat ontwikkelingen op economisch gebied. De raad neemt een besluit over de eerste Nota Economische Zaken. Deze nota geeft een overkoepelende beleidsvisie op het gebied van economie zaken opgesteld met duidelijke doelstellingen en bijbehorende ambities. In deze presentatie wordt de gemeenteraad op hoofdlijnen meegenomen in het proces en het raadsvoorstel.

 3. 3

  De gemeenteraad wordt tijdens deze presentatie bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verbreding van (sport)accommodaties. Het onderzoek is klaar en de uitkomsten en aanbevelingen worden aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het college zal aan de slag gaan met de uitvoering van de aanbevelingen.

 4. 4

  Naar aanleiding van een toezegging van wethouder Tesselaar bij de vaststelling van de nota sociaal domein, wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht over de uitvoeringsplannen. De gemeenteraad wordt tijdens de presentatie meegenomen in de totstandkoming van de uitvoeringsplannen en wat er komende periode op de agenda staat.

 5. 5
  Sluiting