Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal, gemeentehuis Opmeer

Voorzitter
G.J. van den Hengel
Toelichting

In de besluitvormende raadsvergadering neemt de raad besluiten. In deze vergadering kunnen fracties amendementen en moties indienen. Een amendement is een wijziging van het raadsbesluit en daarmee bindend. Een motie is een oproep of verzoek aan het college. De raad neemt in deze vergadering besluiten over de voorstellen die op de agenda staan en over amendementen en moties. Als een meerderheid voor een voorstel is, dan is het aangenomen. Als een meerderheid tegen is, dan is het voorstel verworpen.


Inwoners kunnen tijdens deze vergadering inspreken over actuele onderwerpen. Als u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact opnemen met de griffie via: griffier@opmeer.nl.


De agenda en voorstellen staan hieronder. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn op de publieke tribune in de raadszaal of u kunt meeluisteren via de livestream op de website.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:44 - 00:03:52 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:03:52 - 00:03:53 - Nico Bosch (LPO)
  00:03:53 - 00:05:18 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:05:18 - 00:06:43 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 2. 2

  00:05:50 - 00:06:43 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 3. 3

  Raadsleden kunnen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering vragen aanmelden bij griffier. De vragen voor het vragenkwartier dienen actueel en spoedeisend van karakter te zijn.

  00:06:04 - 00:06:43 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 4. 4

  00:06:16 - 00:06:43 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:06:43 - 00:07:05 - Stanley Bankras (CDA)
  00:07:05 - 00:07:09 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:07:09 - 00:07:14 - Stanley Bankras (CDA)
  00:07:14 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 5. 5

  00:07:18 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 6. 6

 7. 7

  00:08:28 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 8. 8

  Deze eerste Nota Economische Zaken in gemeente Opmeer geeft een overkoepelende beleidsvisie op het gebied van economie zaken opgesteld en is met duidelijke doelstellingen en bijbehorende ambities. Deze nota biedt perspectief voor ondernemers en zorgt voor richting in het economische domein. Het laat kort en bondig inzicht gegeven in het geheel aan ambities en taken waarvoor de gemeente binnen het thema economie staat en mee bezig is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota Economische Zaken 2024-2029 vast te stellen.

  Besluit

  1. de Nota Economische Zaken 2024-2029 vast te stellen.

  00:08:31 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 9. 9

  Voorstel tot het beschikbaar stellen van € 1.239.000 om twee maatregelen, dakisolatie en plaatsen zonnepanelen op het dak, uit het EP-U Energie verduurzamingsadvies te realiseren om hiermee aan energielabel A te voldoen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het EP-U Energie verduurzamingsadvies van BBA waarin de verduurzamingsopties voor het gemeentehuis zijn doorgerekend. 
  2. Opdracht te geven maatregel 4 (vernieuwen en isoleren van het dak) en maatregel 5 (het aanbrengen van zonnepanelen) uit het EP-U Energie verduurzamingsadvies te realiseren. 
  3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 136.000 voor de installatie van PV-panelen. 
  4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 57.000 voor de installatie van airco’s. 
  5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.046.000 voor de aanpassingen aan het dak.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het EP-U Energie verduurzamingsadvies van BBA waarin de verduurzamingsopties voor het gemeentehuis zijn doorgerekend. 
  2. Opdracht te geven maatregel 4 (vernieuwen en isoleren van het dak) en maatregel 5 (het aanbrengen van zonnepanelen) uit het EP-U Energie verduurzamingsadvies te realiseren. 
  3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 136.000 voor de installatie van PV-panelen. 
  4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 57.000 voor de installatie van airco’s. 
  5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.046.000 voor de aanpassingen aan het dak.

  00:09:05 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 10. 10

  Er is een voorbereidingskrediet van € 50.000 nodig voor de nadere uitwerking van de herontwikkeling van de vrijkomende scholenlocaties BOS de Adelaar en BS St Wulfram te Hoogwoud.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van de herontwikkeling van de vrijkomende scholenlocatie OBS de Adelaar en BS St Wulfram te Hoogwoud.

  Besluit

  1. een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van de herontwikkeling van de vrijkomende scholenlocatie OBS de Adelaar en BS St Wulfram te Hoogwoud.

  00:09:25 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 11. 11

  Met het vaststellen van het ‘Agressieprotocol politieke ambtsdragers gemeente Opmeer' spreekt het gemeentebestuur uit dat agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers onacceptabel is en nooit wordt getolereerd. Het protocol beschrijft hoe de gemeente omgaat met agressie en geweld tegen college-, raadsleden en fractiemedewerkers en wie welke rol heeft.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Besluit

  1. Het ‘Agressieprotocol voor politieke ambtsdragers van gemeente Opmeer’ vast te stellen.

  00:09:40 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 12. 12

  Het bestuur van Stichting Allure wil een statutenwijziging doorvoeren. Dit betreft wijzigingen van de wijze waarop het bestuur is ingericht. In de statuten van de stichting is bepaald dat voor het vaststellen van een statutenwijziging goedkeuring van de gemeenteraad van Opmeer nodig is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Allure.

  Besluit

  1. In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Allure.

  00:09:56 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 13. 13

  De gemeenteraad wordt verzocht positieve zienswijzen af te geven voor de Jaarrekening 2023 en de Begroting 2025 van GGD Hollands Noorden. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Hollands Noorden bedraagt vanaf 2025 voor Opmeer € 50.000, waarvan € 24.000 voor de Crisisdienst Jeugd al structureel in de begroting is opgenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van GGD Hollands Noorden met de keuze om het resultaat van € 761.000 aan de algemene reserve toe te voegen (scenario 3).
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2025 van GGD Hollands Noorden en de Meerjarenraming 2025-2028, met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 50.000.

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van GGD Hollands Noorden met de keuze om het resultaat van € 761.000 aan de algemene reserve toe te voegen (scenario 3).
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2025 van GGD Hollands Noorden en de Meerjarenraming 2025-2028, met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 50.000.

  00:10:07 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 14. 14

  De gemeenteraad wordt verzocht positieve zienswijzen af te geven voor de Jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van WerkSaam Westfriesland. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan WerkSaam bedraagt vanaf 2025 voor Opmeer € 26.000.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van WerkSaam Westfriesland.
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van WerkSaam Westfriesland met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 26.000.

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van WerkSaam Westfriesland.
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van WerkSaam Westfriesland met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 26.000.

  00:10:20 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 15. 15

  De gemeenteraad wordt verzocht positieve zienswijzen af te geven voor de Jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van Recreatieschap Westfriesland. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Recreatieschap Westfriesland bedraagt vanaf 2025 voor Opmeer € 5.000.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van Recreatieschap Westfriesland en het positieve rekeningresultaat a € 29.000 over 2023.
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 Recreatieschap Westfriesland met de daarin opgenomen structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €5.000.

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van Recreatieschap Westfriesland en het positieve rekeningresultaat a € 29.000 over 2023.
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 Recreatieschap Westfriesland met de daarin opgenomen structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €5.000.
  00:10:29 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 16. 16

  De gemeenteraad wordt verzocht een zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 van Afval Beheer West-Friesland (ABWF).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op het Concept jaarverslag 2023 van het AWBF;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023;
  3. Een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2025 van het AWBF.

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op het Concept jaarverslag 2023 van het AWBF;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023;
  3. Een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2025 van het AWBF.

  00:10:44 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 17. 17

  De gemeenteraad wordt verzocht positieve zienswijzen af te geven voor de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor indexatie aan de Veiligheidsregio bedraagt vanaf 2025 voor Opmeer € 30.000. Daarnaast is de structurele verhoging voor het meerjarenontwikkelplan brandweer. Dit bedraagt € 44.000 voor 2025, € 65.000 voor 2026 en voor 2027 e.v. € 86.000.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
  2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het Jaarresultaat 2023: 
  a) het negatieve resultaat ambulancezorg van € 360.000 te dekken uit de algemene reserve ambulancezorg; 
  b) het negatieve resultaat van de overige programma’s van € 490.000 te dekken uit de algemene reserve veiligheidsregio. 
   3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met de daarin opgenomen:
  a) verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor indexatie van € 30.000. 
  b) gemeenschappelijke bijdrage voor het meerjarenontwikkelplan brandweer van € 44.000 voor 2025, € 65.000 voor 2026 en € 86.000 voor 2027 e.v.

  00:10:52 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 18. 18

  Op 17 april 2024 heeft het Westfries Archief de jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 toegestuurd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om hierover een oordeel (zienswijze) te geven. De gemeenteraad wordt verzocht positieve zienswijzen af te geven voor de Jaarrekening 2023 en de Begroting 2025 van het Westfries Archief (WFA). De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het WFA bedraagt vanaf 2025 voor Opmeer € 10.000.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van het Westfries Archief.
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van het Westfries Archief met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 10.000.

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 van het Westfries Archief.
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van het Westfries Archief met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 10.000.

  00:11:04 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 19. 19

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen zijn aangepast aan de wetswijziging. 


  Op 15 december 2023 zijn alle collegeregelingen voor zienswijzen aan de raad aangeboden. De volgende fase in het proces is het door de raad laten vaststellen van de gewijzigde gemengde regelingen en het toestemming verlenen aan het college (en burgemeester) voor het vaststellen van de gewijzigde gemengde en collegeregelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Het college en, voor zover de burgemeester als bestuursorgaan deel uit maakt van de gemeenschappelijke regeling, de burgemeester toestemming te verlenen om de volgende gewijzigde gemeenschappelijke regelingen vast te stellen: 
  • Afvalbeheer Westfriesland 
  • Shared Service Center DeSom 
  • GGD Hollands Noorden 
  • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
  • Archeologie Westfriesland 
  • Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
  • Recreatieschap Westfriesland
  • WerkSaam 
  • Westfries Archief. 
  2. Onderstaande gewijzigde gemeenschappelijke regelingen vast te stellen: 
  • Archeologie Westfriesland 
  • Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
  • Recreatieschap Westfriesland 
  • WerkSaam 
  • Westfries Archief.

  Besluit

  1. Het college en, voor zover de burgemeester als bestuursorgaan deel uit maakt van de gemeenschappelijke regeling, de burgemeester toestemming te verlenen om de volgende gewijzigde gemeenschappelijke regelingen vast te stellen: 
  • Afvalbeheer Westfriesland 
  • Shared Service Center DeSom 
  • GGD Hollands Noorden 
  • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
  • Archeologie Westfriesland 
  • Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
  • Recreatieschap Westfriesland
  • WerkSaam 
  • Westfries Archief. 
  2. Onderstaande gewijzigde gemeenschappelijke regelingen vast te stellen: 
  • Archeologie Westfriesland 
  • Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
  • Recreatieschap Westfriesland 
  • WerkSaam 
  • Westfries Archief.

  00:11:12 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 20. 20

  Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Op 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen aangepast zijn aan de actuele Wgr. Een deel van de wijzigingen is verplicht. Hiertoe is een regionaal project gestart vanuit de Regietafel NoordHolland Noord en deze wijzigingen worden gezamenlijk voor een zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Het algemeen bestuur van WerkSaam heeft op 26 oktober 2023 een directie benoemd bestaande uit twee directeuren. Dit komt niet overeen met de Gemeenschappelijke regeling. Het voorstel is om deze technische wijziging mee te nemen samen met de andere wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling als gevolg van de wijziging in de Wgr.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de wijziging van de artikelen 1, 17, 18, 24 en 25 van de Gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland; 
  2. Het college van Burgemeester en Wethouders toestemming te geven de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland te wijzigen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de wijziging van de artikelen 1, 17, 18, 24 en 25 van de Gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland; 
  2. Het college van Burgemeester en Wethouders toestemming te geven de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland te wijzigen.

  00:11:36 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 21. 21

  De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college. Het delegatiebesluit vormt een afzonderlijk besluit, dat geen deel uitmaakt van het omgevingsplan en geeft de reikwijdte van de bevoegdheid van het college aan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. de bevoegdheid tot het vaststellen van het omgevingsplan in de volgende gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:
  a. het opnemen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit in het omgevingsplan;
  b. het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan op te nemen regels;
  c. het uitvoering geven aan bestaande wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen opgenomen in bestemmingsplannen onder de Wet ruimtelijke ordening;
  d. het corrigeren van kennelijke verschrijvingen en wijzigingen van technische aard;
  e. het wijzigen van het omgevingsplan aan gewijzigde wet- en regelgeving voor zover hier geen beleidsvrijheid is toegekend;
  f. het wijzigen van het omgevingsplan ter uitvoering van een uitspraak van de Raad van State;
  g. het besluit tot afwijzing van een aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan in procedure te brengen, dan wel besluiten tot het niet vaststellen van een wijziging van het omgevingsplan op aanvraag;
  2. dat het college de gemeenteraad informeert over de krachtens delegatie genomen besluiten door toezending van de collegebesluitenlijst;
  3. dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2024.

  Besluit

  1. de bevoegdheid tot het vaststellen van het omgevingsplan in de volgende gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:
  a. het opnemen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit in het omgevingsplan;
  b. het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan op te nemen regels;
  c. het uitvoering geven aan bestaande wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen opgenomen in bestemmingsplannen onder de Wet ruimtelijke ordening;
  d. het corrigeren van kennelijke verschrijvingen en wijzigingen van technische aard;
  e. het wijzigen van het omgevingsplan aan gewijzigde wet- en regelgeving voor zover hier geen beleidsvrijheid is toegekend;
  f. het wijzigen van het omgevingsplan ter uitvoering van een uitspraak van de Raad van State;
  g. het besluit tot afwijzing van een aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan in procedure te brengen, dan wel besluiten tot het niet vaststellen van een wijziging van het omgevingsplan op aanvraag;
  2. dat het college de gemeenteraad informeert over de krachtens delegatie genomen besluiten door toezending van de collegebesluitenlijst;
  3. dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2024.

  Amendementen

  Titel
  Amendement A21.1

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie delegatiebesluit Omgevingswet
  00:11:55 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:12:21 - 00:14:59 - René Pelt (GB)
  00:14:59 - 00:15:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:15:07 - 00:17:16 - René Pelt (GB)
  00:17:16 - 00:17:24 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:17:36 - 00:17:46 - Lou Schilder (LPO)
  00:17:46 - 00:17:52 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:17:52 - 00:18:59 - Lou Schilder (LPO)
  00:18:59 - 00:19:11 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:19:15 - 00:23:45 - Bram Beemster (CDA)
  00:23:45 - 00:23:53 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:24:18 - 00:26:02 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:26:02 - 00:26:18 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:26:18 - 00:26:24 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:26:29 - 00:30:05 - Bram Beemster (CDA)
  00:30:05 - 00:30:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:30:21 - 00:31:06 - Lou Schilder (LPO)
  00:31:06 - 00:31:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:31:07 - 00:31:09 - Lou Schilder (LPO)
  00:31:09 - 00:31:11 - Lou Schilder (LPO)
  00:31:11 - 00:31:38 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:31:38 - 00:31:41 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:31:41 - 00:31:44 - Lou Schilder (LPO)
  00:31:44 - 00:31:45 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:31:45 - 00:31:48 - Lou Schilder (LPO)
  00:31:48 - 00:31:49 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:31:49 - 00:33:17 - René Pelt (GB)
  00:33:17 - 00:33:18 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:33:18 - 00:34:05 - René Pelt (GB)
  00:34:05 - 00:34:06 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:34:06 - 00:34:07 - René Pelt (GB)
  00:34:07 - 00:34:22 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:34:22 - 00:35:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 22. 22

  Voor de Jaarrekening 2023 wordt geen zienswijze gevraagd aan de deelnemers van de GR. Dit wordt gedaan voor de resultaatbestemming 2023. De gemeenteraad wordt verzocht een gedeeltelijke positieve zienswijze en een gedeeltelijk negatieve zienswijze af te geven op de resultaatbestemming 2023. De gemeenteraad wordt verzocht een negatieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2025 van OD NHN, aangezien het lumpsum bedrag in de begroting niet overeenkomt met het lumpsum bedrag dat wij hebben begroot.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven om € 67.000 van het resultaat te storten in de algemene reserve, waardoor deze uitkomt op 2,5% van de lasten; 
  2. Een negatieve zienswijze af te geven om € 976.000 van het resultaat te storten in de reserve personeelsgerelateerde risico’s. 
  3. Een positieve zienswijze af te geven om € 699.000 van het resultaat te storten in de bestemmingsreserve VTH-Plus om de niet geraamde kosten voor extra afgesproken taken in 2024 te dekken. 
  4. Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van OD NHN met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 14.000

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven om € 67.000 van het resultaat te storten in de algemene reserve, waardoor deze uitkomt op 2,5% van de lasten; 
  2. Een negatieve zienswijze af te geven om € 976.000 van het resultaat te storten in de reserve personeelsgerelateerde risico’s. 
  3. Een positieve zienswijze af te geven om € 699.000 van het resultaat te storten in de bestemmingsreserve VTH-Plus om de niet geraamde kosten voor extra afgesproken taken in 2024 te dekken. 
  4. Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van OD NHN met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 14.000

  Toezeggingen

  Titel
  Controles Omgevingsdienst
  00:35:08 - 00:35:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:35:36 - 00:37:07 - Michel Hoogland (CDA)
  00:37:07 - 00:37:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:37:13 - 00:37:51 - Jacko Hoek (VVD)
  00:37:51 - 00:38:02 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:38:02 - 00:40:15 - Jacko Hoek (VVD)
  00:40:15 - 00:40:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:40:34 - 00:42:25 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:42:26 - 00:42:45 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:42:53 - 00:46:07 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:46:08 - 00:46:20 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:46:20 - 00:46:30 - Jacko Hoek (VVD)
  00:46:30 - 00:46:51 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:46:51 - 00:46:54 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:46:54 - 00:47:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:55:17 - 00:55:48 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:55:48 - 00:56:12 - Jacko Hoek (VVD)
  00:56:12 - 00:56:38 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:56:38 - 00:57:52 - Jacko Hoek (VVD)
  00:57:52 - 00:57:54 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:57:54 - 00:58:32 - Lou Schilder (LPO)
  00:58:32 - 00:58:38 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:58:38 - 00:58:56 - Michel Hoogland (CDA)
  00:58:56 - 00:59:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:59:00 - 00:59:39 - René Pelt (GB)
  00:59:41 - 00:59:51 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:59:55 - 01:00:27 - Herman ter Veen (wethouder)
  01:00:27 - 01:00:38 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:00:38 - 01:01:02 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  01:01:02 - 01:01:49 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 23. 23

  De gemeenteraad wordt verzocht positieve zienswijzen af te geven voor de jaarstukken 2023, voorjaarsrapportage 2024 en begroting 2025 van SSC DeSom. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan SSC DeSom bedraagt vanaf 2025 voor Opmeer € 55.000.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2023 van SSC DeSom.
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de Voorjaarsrapportage 2024 van SSC DeSom inclusief de daarin opgenomen incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 5.500.
  3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van SSC DeSom met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 55.000 onder voorwaarde dat de begrote incidentele lasten voor veranderopgave van DeSom 2.0 van € 428.000 worden bevroren tot besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden door de 7 West-Friese gemeenten.

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2023 van SSC DeSom.
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de Voorjaarsrapportage 2024 van SSC DeSom inclusief de daarin opgenomen incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 5.500.
  3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van SSC DeSom met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 55.000 onder voorwaarde dat de begrote incidentele lasten voor veranderopgave van DeSom 2.0 van € 428.000 worden bevroren tot besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden door de 7 West-Friese gemeenten.

  01:01:28 - 01:01:49 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:01:52 - 01:03:56 - Nico Bosch (LPO)
  01:03:56 - 01:04:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:04:12 - 01:05:32 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  01:05:35 - 01:05:43 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:05:44 - 01:06:15 - Michel Hoogland (CDA)
  01:06:16 - 01:06:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:06:31 - 01:06:45 - Nico Bosch (LPO)
  01:06:45 - 01:10:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 24. 24

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)
  01:09:38 - 01:10:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 25. 25

  01:09:39 - 01:10:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)