Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal, gemeentehuis Opmeer

Voorzitter
G.J. van den Hengel
Toelichting

In de besluitvormende raadsvergadering neemt de raad besluiten. In deze vergadering kunnen fracties amendementen en moties indienen. Een amendement is een wijziging van het raadsbesluit en daarmee bindend. Een motie is een oproep of verzoek aan het college. De raad neemt in deze vergadering besluiten over de voorstellen die op de agenda staan en over amendementen en moties. Als een meerderheid voor een voorstel is, dan is het aangenomen. Als een meerderheid tegen is, dan is het voorstel verworpen.


Inwoners kunnen tijdens deze vergadering inspreken over actuele onderwerpen. Als u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact opnemen met de griffie via: griffier@opmeer.nl.


De agenda en voorstellen staan hieronder. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn op de publieke tribune in de raadszaal of u kunt meeluisteren via de livestream op de website.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:38 - 00:03:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:03:52 - 00:05:28 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:05:28 - 00:05:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:05:31 - 00:06:39 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:06:39 - 00:08:53 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 2. 2

  00:08:45 - 00:08:53 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:08:53 - 00:09:23 - Nico Bosch (LPO)
  00:09:23 - 00:09:24 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:09:24 - 00:09:27 - Nico Bosch (LPO)
  00:09:27 - 00:11:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 3. 3

  Raadsleden kunnen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering vragen aanmelden bij griffier. De vragen voor het vragenkwartier dienen actueel en spoedeisend van karakter te zijn.

  00:09:56 - 00:11:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 4. 4

  00:09:58 - 00:11:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 5. 5

  00:10:27 - 00:11:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:11:00 - 00:11:47 - Jacko Hoek (VVD)
  00:11:47 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 6. 6

 7. 7

  00:12:12 - 00:12:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:12:29 - 00:12:45 - Nico Bosch (LPO)
  00:12:46 - 00:12:50 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:12:50 - 00:12:56 - Nico Bosch (LPO)
  00:12:56 - 00:14:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 8. 8

  De afgelopen jaren hebben de gemeenten in Westfriesland nauw samengewerkt met ketenpartners om zorg en ondersteuning te bieden aan (psychisch) kwetsbare inwoners. Deze samenwerking was gebaseerd op het regionale beleidskader "Herstel en Participatie: Toekomstvisie Kwetsbare Inwoners Regio Westfriesland 2018-2023". De looptijd van deze visie is verstreken en is daarom geactualiseerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners 2024-2028+ vast te stellen.
  2. Het beleidsuitgangspunt ‘Voor alle andere voorzieningen wordt de eigen bijdrage aan het CAK betaald’ te verwijderen uit “De beleidsuitgangspunten Psychisch Kwetsbare Inwoners met een woon- én ondersteuningsbehoefte 2025 en verder”.
  3. Het beleidsuitgangspunt ‘De inning van de eigen bijdrage bij de overige voorzieningen kan zowel door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) als door de zorgaanbieder gebeuren. Hier worden in de contracten met aanbieders afspraken over gemaakt’ toe te voegen aan “De beleidsuitgangspunten Psychisch Kwetsbare Inwoners met een woon- én ondersteuningsbehoefte 2025 en verder”.

  Besluit

  1. De Toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners 2024-2028+ vast te stellen.
  2. Het beleidsuitgangspunt ‘Voor alle andere voorzieningen wordt de eigen bijdrage aan het CAK betaald’ te verwijderen uit “De beleidsuitgangspunten Psychisch Kwetsbare Inwoners met een woon- én ondersteuningsbehoefte 2025 en verder”.
  3. Het beleidsuitgangspunt ‘De inning van de eigen bijdrage bij de overige voorzieningen kan zowel door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) als door de zorgaanbieder gebeuren. Hier worden in de contracten met aanbieders afspraken over gemaakt’ toe te voegen aan “De beleidsuitgangspunten Psychisch Kwetsbare Inwoners met een woon- én ondersteuningsbehoefte 2025 en verder”.

  00:13:06 - 00:14:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 9. 9

  De Nota Grondbeleid 2024 geeft sturing aan de ruimtelijke ambities en ontwikkelingen van Opmeer. De nota helpt om de gemeentelijke strategie te bepalen bij het bereiken van doelen binnen de integrale bouwopgave. In de nota wordt ingegaan op de verschillende vormen van grondbeleid, de daarbij voorhanden zijnde instrumenten en daaraan gelieerde financiële aspecten. Aan uw gemeenteraad wordt geadviseerd om de nota vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota Grondbeleid 2024 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Nota Grondbeleid 2024 vast te stellen.

  00:13:46 - 00:14:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 10. 10

  De toekomstbestendigheid van de drie Wijksteunpunten is nu kwetsbaar. Om de Weere, Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek de komende ca. 20 tot 30 jaar te voorzien van financieel- en bestuurlijk gezond en bruisende ontmoetingscentra voor alle leeftijden en doelgroepen zijn verschillende interventies noodzakelijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (4), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Besluit

  1. De functie van coördinatie van de wijksteunpunten vanaf 1 januari 2025 onder te brengen bij de gemeente Opmeer.
  2. In 2024 en 2025 onderzoek te verrichten door gemeente Opmeer of het wenselijk en mogelijk is om het Wijksteunpunt in Opmeer/Spanbroek op de huidige locatie te handhaven, of dat er gekozen moet worden voor een alternatieve locatie in Opmeer/Spanbroek.
  3. uiterlijk in tweede kwartaal van 2025 de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken en de toekomstvisie van de wijksteunpunten/ontmoetingscentra.

  Amendementen

  Titel
  Amendement A10.1
  00:14:01 - 00:14:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:14:43 - 00:18:24 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:18:24 - 00:18:41 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:18:41 - 00:19:18 - Carel Anink (DSV)
  00:19:18 - 00:19:24 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:19:38 - 00:23:18 - Nico Bosch (LPO)
  00:23:18 - 00:23:35 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:23:35 - 00:23:37 - Nico Bosch (LPO)
  00:23:37 - 00:23:46 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:23:46 - 00:24:45 - Eline Leek (CDA)
  00:24:45 - 00:24:48 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:24:48 - 00:25:08 - Jacko Hoek (VVD)
  00:25:11 - 00:25:19 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:25:19 - 00:25:32 - Nico Bosch (LPO)
  00:25:33 - 00:25:48 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:25:54 - 00:30:26 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:30:27 - 00:30:52 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:48:01 - 00:48:29 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:48:33 - 00:50:26 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:50:26 - 00:50:28 - Bram Beemster (CDA)
  00:50:28 - 00:50:33 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:50:33 - 00:50:37 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:50:37 - 00:50:52 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:50:52 - 00:50:58 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:50:58 - 00:51:57 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:51:59 - 00:52:26 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:52:26 - 00:52:35 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:52:35 - 00:52:41 - Eline Leek (CDA)
  00:52:41 - 00:52:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:52:43 - 00:53:28 - Daphne Korver-Bellis (GB)
  00:53:28 - 00:53:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:53:32 - 00:54:21 - Eline Leek (CDA)
  00:54:23 - 00:55:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 11. 11

  00:55:11 - 00:55:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:55:30 - 00:55:47 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 12. 12
  Sluiting