Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelsvormende raadsvergadering

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal, gemeentehuis Opmeer

Voorzitter
G.J. van den Hengel
Toelichting

De oordeelsvormende raadsvergadering is de vergadering waar fracties onderling in debat gaan om hun voorlopige standpunt aan te scherpen, te verdedigen of om zich te laten overtuigen. In deze vergadering wordt ook bepaald of voorstellen als hamerpunt of als bespreekpunt naar de besluitvormende raadsvergadering gaan.


Inwoners kunnen tijdens deze vergadering inspreken over voorstellen die op de agenda staan. Wilt u inspreken over een onderwerp? U kunt contact opnemen met de griffie: griffier@opmeer.nl.


Hieronder treft u de agenda en stukken aan voor deze vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:09 - 00:00:10 - Jacko Hoek (VVD)
  00:02:34 - 00:07:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 2. 2

  00:06:15 - 00:07:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:07:57 - 00:10:59 - Inspreker
  00:10:59 - 00:11:04 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:11:04 - 00:11:30 - Inspreker
  00:11:30 - 00:11:38 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:11:38 - 00:11:59 - Inspreker
  00:11:59 - 00:13:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 3. 3

  00:12:35 - 00:13:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:13:01 - 00:15:07 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:15:07 - 00:15:22 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:15:28 - 00:15:29 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:15:31 - 00:18:19 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:18:19 - 00:18:24 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:18:24 - 00:18:26 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:18:26 - 00:18:30 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:18:30 - 00:19:39 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:19:39 - 00:19:40 - Jacko Hoek (VVD)
  00:19:40 - 00:19:41 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:19:41 - 00:19:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:19:42 - 00:20:18 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:20:28 - 00:20:58 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:20:58 - 00:20:59 - Jacko Hoek (VVD)
  00:20:59 - 00:21:05 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:21:05 - 00:21:23 - René Pelt (GB)
  00:21:23 - 00:21:27 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:21:28 - 00:22:03 - Nico Bosch (LPO)
  00:22:03 - 00:22:16 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:22:16 - 00:22:45 - Jacko Hoek (VVD)
  00:22:46 - 00:22:53 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:22:54 - 00:22:55 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:23:00 - 00:24:52 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:24:52 - 00:24:53 - Jacko Hoek (VVD)
  00:24:53 - 00:24:56 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:24:56 - 00:25:13 - Jacko Hoek (VVD)
  00:25:13 - 00:25:14 - Jacko Hoek (VVD)
  00:25:14 - 00:25:20 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:25:20 - 00:25:47 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:25:47 - 00:26:16 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:26:16 - 00:26:40 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 4. 4

  00:26:33 - 00:26:40 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:26:40 - 00:26:59 - René Pelt (GB)
  00:26:59 - 00:27:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:27:00 - 00:27:23 - Jacko Hoek (VVD)
  00:27:24 - 00:28:40 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 5. 5

  Na afloop van het boekjaar worden de jaarstukken opgesteld. Via de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar.  Hierbij ontvangt u de link naar de jaarrekening 2023: https://opmeer.publicaties.app/pub/jaarrekening2023/0/p1-homepage

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen en in te stemmen met het positieve resultaat van € 4.281.000 
  2. Voor wat betreft het positieve resultaat van de Algemene dienst 2023 van € 2.269.000 een bedrag beschikbaar te stellen van: 
   a) € 120.000 voor verdere invoering omgevingswet voor het bereiken van de doelen; 
   b) € 50.000 voor uitbetalen energie toeslag; 
   c) € 40.000 voor notaris en kadasterkosten voor de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap; 
   d) € 15.000 voor het aanleggen van een schelpenpad naast de ijsbaan; 
   e) € 102.000 voor de transitie visie warmte voor nadere uitwerking van het advies w.o. het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. 
   f) € 1.942.000 toe te voegen aan de reserve Onvoorziene ontwikkelingen; 
  3. Het positieve resultaat van het woningbedrijf ad € 2.012.000 toe te voegen aan de reserve Woningbedrijf.
  00:28:17 - 00:28:40 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:28:43 - 00:29:42 - Daniël Hagens (DSV)
  00:29:43 - 00:30:08 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:30:08 - 00:33:16 - Michel Hoogland (CDA)
  00:33:16 - 00:33:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:33:39 - 00:34:07 - Michel Hoogland (CDA)
  00:34:07 - 00:34:22 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:34:22 - 00:34:57 - Daniël Hagens (DSV)
  00:34:57 - 00:35:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:35:00 - 00:35:59 - Jacko Hoek (VVD)
  00:36:00 - 00:36:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:36:14 - 00:38:57 - Nico Bosch (LPO)
  00:38:59 - 00:39:11 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:39:12 - 00:39:13 - Nico Bosch (LPO)
  00:39:15 - 00:40:55 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:40:58 - 00:41:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:41:07 - 00:42:22 - René Pelt (GB)
  00:42:23 - 00:42:47 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:42:47 - 00:43:39 - Vincent Buis (wethouder)
  00:43:44 - 00:43:57 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:43:57 - 00:45:25 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:45:25 - 00:45:47 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:45:56 - 00:45:57 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:45:58 - 00:46:36 - René Pelt (GB)
  00:46:37 - 00:46:44 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:46:44 - 00:47:13 - Nico Bosch (LPO)
  00:47:13 - 00:48:05 - Jacko Hoek (VVD)
  00:48:09 - 00:48:10 - Nico Bosch (LPO)
  00:48:10 - 00:48:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:48:12 - 00:48:15 - Nico Bosch (LPO)
  00:48:15 - 00:48:17 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:48:17 - 00:48:18 - Nico Bosch (LPO)
  00:48:18 - 00:48:19 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:48:19 - 00:48:22 - Jacko Hoek (VVD)
  00:48:23 - 00:48:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:48:32 - 00:49:07 - Michel Hoogland (CDA)
  00:49:07 - 00:49:26 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:49:26 - 00:49:29 - Jacko Hoek (VVD)
  00:49:29 - 00:50:29 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 6. 6

  Hierbij bieden wij u de Kadernota 2025 - 2028 inclusief de Voorjaarsnota 2024 aan:https://opmeer.publicaties.app/pub/kadernota2025-2028inclvoorjaarsnota2024/7/p1-homepage


  Net als de overige P&C-documenten wordt de Kadernota als online publicatie aangeboden. Voor het eerst is voor de Kadernota gewerkt met een indeling naar de opgaves. De opzet zal geëvalueerd en verder ontwikkeld worden.


  De Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over het lopende begrotingsjaar en bevat voornamelijk autonome en niet beïnvloedbare posten die betrekking hebben op ingezet beleid. En er wordt uitbreiding van bestaand beleid ingebracht. De insteek van de Kadernota is op basis van de opgaves uit de Toekomstvisie en dient ter voorbereiding op de Programmabegroting 2025 - 2028.

  Voorgesteld besluit

  1. de kadernota 2025 - 2028 inclusief de voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
  2. de posten van de voorjaarsnota 2024 te verwerken in een begrotingswijziging 2024;
  3. de structurele doorwerking uit het onderdeel voorjaarsnota mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 2025;
  4. € 360.000 te storten in de reserve ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van de reconstructie van de Zomerdijk en hier vanaf 2025 jaarlijks € 9.000 aan te onttrekken ter dekking van de kapitaallasten;
  5. € 214.000 te storten in de reserve Wegen voor de toekomstige kosten aanleg glasvezel;
  6. de voorgestelde posten uit het onderdeel kadernota 2025-2028 te verwerken in de programmabegroting 2025;
  7. de beslispunten, inclusief financiële gevolgen, zoals opgenomen in het hoofdstuk Investeringen met betrekking tot de lopende en nieuwe investeringen vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2025.

  00:49:45 - 00:50:29 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:50:30 - 00:52:19 - Michel Hoogland (CDA)
  00:52:22 - 00:52:26 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:52:29 - 00:54:50 - René Pelt (GB)
  00:54:50 - 00:54:55 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:54:55 - 00:58:13 - Jacko Hoek (VVD)
  00:58:13 - 00:58:29 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:58:29 - 00:58:30 - René Pelt (GB)
  00:58:31 - 01:00:15 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  01:00:17 - 01:00:27 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:00:29 - 01:04:16 - Daniël Hagens (DSV)
  01:04:16 - 01:04:21 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:04:21 - 01:06:36 - Nico Bosch (LPO)
  01:06:36 - 01:06:48 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:06:48 - 01:06:58 - Vincent Buis (wethouder)
  01:06:58 - 01:07:03 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:25:06 - 01:25:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:25:23 - 01:27:31 - Vincent Buis (wethouder)
  01:27:31 - 01:27:34 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:27:34 - 01:27:43 - Michel Hoogland (CDA)
  01:27:43 - 01:27:45 - Vincent Buis (wethouder)
  01:27:45 - 01:27:49 - Michel Hoogland (CDA)
  01:27:49 - 01:27:51 - Vincent Buis (wethouder)
  01:27:51 - 01:27:58 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:27:58 - 01:29:00 - Vincent Buis (wethouder)
  01:29:00 - 01:29:22 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:29:23 - 01:31:55 - René Pelt (GB)
  01:31:55 - 01:32:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 7. 7

  Voor u ligt het nieuwe Grondstoffenplan 2025-2035 van de gemeente Opmeer. Met dit plan willen we de komende jaren verdere stappen zetten richting een circulair Opmeer in 2050. We willen een gemeente zijn waarin afval zoveel mogelijk voorkomen wordt en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Grondstoffenplan 2025-2035 van de gemeente Opmeer vast te stellen.

  01:32:31 - 01:32:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:32:42 - 01:32:46 - Bram Beemster (CDA)
  01:32:46 - 01:33:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:33:50 - 01:37:09 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  01:37:09 - 01:37:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:37:25 - 01:37:27 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  01:37:27 - 01:37:34 - Jos Stam (GB)
  01:37:34 - 01:37:51 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  01:37:51 - 01:38:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:38:23 - 01:39:56 - Inspreker
  01:39:56 - 01:40:03 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:40:03 - 01:40:04 - Inspreker
  01:40:04 - 01:40:16 - Jos Stam (GB)
  01:40:16 - 01:40:33 - Inspreker
  01:40:33 - 01:41:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:41:25 - 01:42:16 - Inspreker
  01:42:16 - 01:42:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:42:31 - 01:42:34 - Inspreker
  01:42:34 - 01:42:52 - Inspreker
  01:42:52 - 01:43:08 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:43:08 - 01:43:09 - Inspreker
  01:43:09 - 01:43:24 - Co Schipper (VVD)
  01:43:24 - 01:43:43 - Inspreker
  01:43:43 - 01:44:13 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:44:13 - 01:46:38 - Inspreker
  01:46:38 - 01:47:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:47:23 - 01:48:14 - Inspreker
  01:48:14 - 01:48:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:48:39 - 01:50:08 - Inspreker
  01:50:08 - 01:50:14 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:50:14 - 01:50:54 - Inspreker
  01:50:54 - 01:51:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:51:44 - 01:52:02 - Jacko Hoek (VVD)
  01:52:02 - 01:52:09 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:52:09 - 01:55:51 - Jacko Hoek (VVD)
  01:55:51 - 01:55:54 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:56:06 - 02:02:44 - Lou Schilder (LPO)
  02:02:45 - 02:02:52 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:02:57 - 02:05:34 - Jos Stam (GB)
  02:05:35 - 02:05:41 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:05:43 - 02:07:24 - Michel Hoogland (CDA)
  02:07:25 - 02:07:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:07:40 - 02:10:28 - Carel Anink (DSV)
  02:10:28 - 02:10:40 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:10:41 - 02:15:14 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:15:15 - 02:15:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:15:25 - 02:15:46 - Nico Bosch (LPO)
  02:15:46 - 02:16:06 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:16:18 - 02:21:27 - Vincent Buis (wethouder)
  02:21:27 - 02:21:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:21:39 - 02:21:43 - Vincent Buis (wethouder)
  02:22:00 - 02:22:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:23:08 - 02:23:09 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:23:09 - 02:24:55 - Vincent Buis (wethouder)
  02:24:55 - 02:25:03 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:25:03 - 02:25:22 - Jos Stam (GB)
  02:25:22 - 02:25:44 - Vincent Buis (wethouder)
  02:25:44 - 02:25:45 - Jos Stam (GB)
  02:25:45 - 02:25:47 - Vincent Buis (wethouder)
  02:25:47 - 02:25:55 - Jos Stam (GB)
  02:25:55 - 02:26:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:26:13 - 02:26:20 - Jos Stam (GB)
  02:26:20 - 02:26:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:26:31 - 02:26:32 - Jos Stam (GB)
  02:26:32 - 02:26:48 - Michel Hoogland (CDA)
  02:26:48 - 02:27:00 - Vincent Buis (wethouder)
  02:27:00 - 02:27:07 - Vincent Buis (wethouder)
  02:27:07 - 02:27:08 - Vincent Buis (wethouder)
  02:27:08 - 02:27:09 - Lou Schilder (LPO)
  02:27:09 - 02:28:08 - Vincent Buis (wethouder)
  02:28:08 - 02:28:09 - Michel Hoogland (CDA)
  02:28:09 - 02:28:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:28:37 - 02:28:38 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:28:38 - 02:29:00 - Lou Schilder (LPO)
  02:29:03 - 02:29:08 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:29:08 - 02:29:09 - Lou Schilder (LPO)
  02:29:09 - 02:29:16 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:29:16 - 02:30:01 - Jos Stam (GB)
  02:30:02 - 02:30:06 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:30:06 - 02:30:49 - Jacko Hoek (VVD)
  02:30:49 - 02:30:50 - Lou Schilder (LPO)
  02:30:50 - 02:30:51 - Jacko Hoek (VVD)
  02:30:51 - 02:30:52 - Lou Schilder (LPO)
  02:30:52 - 02:30:59 - Jacko Hoek (VVD)
  02:30:59 - 02:31:08 - Lou Schilder (LPO)
  02:31:08 - 02:31:10 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:31:10 - 02:31:20 - Jacko Hoek (VVD)
  02:31:20 - 02:31:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:31:23 - 02:32:20 - Jacko Hoek (VVD)
  02:32:20 - 02:32:49 - Lou Schilder (LPO)
  02:32:49 - 02:34:25 - Jacko Hoek (VVD)
  02:34:25 - 02:34:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:34:33 - 02:34:57 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:34:57 - 02:34:59 - Jos Stam (GB)
  02:34:59 - 02:35:01 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:35:01 - 02:35:16 - Jos Stam (GB)
  02:35:16 - 02:35:17 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:35:17 - 02:35:18 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:35:18 - 02:35:37 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:35:37 - 02:35:40 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:35:40 - 02:35:41 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:35:41 - 02:35:43 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:35:43 - 02:35:44 - Lou Schilder (LPO)
  02:35:44 - 02:35:46 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:35:46 - 02:35:54 - Lou Schilder (LPO)
  02:35:55 - 02:36:12 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:36:12 - 02:36:14 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:14 - 02:36:16 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:36:16 - 02:36:39 - Nico Bosch (LPO)
  02:36:39 - 02:36:45 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:45 - 02:36:47 - Jos Stam (GB)
  02:36:49 - 02:36:55 - Jos Stam (GB)
  02:36:55 - 02:37:02 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:37:02 - 02:37:48 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:37:48 - 02:37:52 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:37:52 - 02:38:05 - Jos Stam (GB)
  02:38:05 - 02:38:07 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:38:07 - 02:38:41 - Jos Stam (GB)
  02:38:41 - 02:38:50 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:38:50 - 02:38:55 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:38:55 - 02:39:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:39:13 - 02:40:43 - Vincent Buis (wethouder)
  02:40:43 - 02:41:19 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 8. 8

  Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Het doel van de wet is dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk volwaardig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving. In de wet staat de regierol van gemeenten centraal. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering. In de wet is al veel geregeld. In de wet inburgering 2021 ontbreekt echter de mogelijkheid om bestuurlijke boetes te verrekenen met de algemene bijstandsuitkering. Door het college zijn al eerder de beleidsregels inburgering gemeente Opmeer vastgesteld en deze zijn op 28/8/2023 in werking getreden. Op basis van de Wet Inburgering 2021 en de beleidsregels Inburgering gemeente Opmeer 2023 kan de gemeente haar wettelijke taak uitvoeren. Met het vaststellen van de Verordening Inburgering Opmeer 2024 geeft de raad het college de bevoegdheid om de opgelegde boetes met de algemene bijstandsuitkering te verrekenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening Inburgering gemeente Opmeer 2024 vast te stellen.

  02:48:53 - 02:49:51 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:49:54 - 02:51:31 - Eline Leek (CDA)
  02:51:31 - 02:51:34 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:51:36 - 02:52:05 - Daniël Hagens (DSV)
  02:52:05 - 02:52:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:52:11 - 02:53:19 - Daphne Korver-Bellis (GB)
  02:53:19 - 02:53:28 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:53:33 - 02:57:58 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:58:01 - 02:58:14 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:58:26 - 02:58:28 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:58:28 - 02:59:05 - Robert Tesselaar (wethouder)
  02:59:06 - 02:59:18 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:59:18 - 02:59:45 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:59:45 - 02:59:46 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:59:48 - 03:00:26 - Robert Tesselaar (wethouder)
  03:00:26 - 03:01:11 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 9. 9

  Het bestemmingsplan ‘Spanbroekerweg 125’ voorziet in de bouw van 6 bungalows op het perceel achter Spanbroekerweg 125. Het bestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en kan worden vastgesteld evenals het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen voor bestemmingsplan Spanbroekerweg 125 en te bepalen dat deze nota onderdeel uitmaakt van het besluit;
  2. Het bestemmingsplan Spanbroekerweg 125 met digitale planidentificatie NL.IMRO.0432.BPSpanbroek125-VA01 vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
  4. Het beeldkwaliteitsplan vast te stellen als aanvulling op de Welstandsnota.

  03:00:44 - 03:01:11 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:01:13 - 03:03:42 - Inspreker
  03:03:42 - 03:03:53 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:03:53 - 03:03:54 - Inspreker
  03:03:54 - 03:04:07 - Jos Stam (GB)
  03:04:07 - 03:04:18 - Inspreker
  03:04:18 - 03:04:29 - Jos Stam (GB)
  03:04:29 - 03:04:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:04:31 - 03:04:35 - Inspreker
  03:04:35 - 03:04:49 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:04:49 - 03:08:26 - Inspreker
  03:08:26 - 03:08:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:08:31 - 03:08:41 - Inspreker
  03:08:41 - 03:08:51 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:08:51 - 03:08:53 - Inspreker
  03:08:53 - 03:09:06 - Co Schipper (VVD)
  03:09:06 - 03:09:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:09:07 - 03:09:58 - Inspreker
  03:09:58 - 03:10:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:10:01 - 03:10:08 - Inspreker
  03:10:08 - 03:10:38 - Inspreker
  03:10:38 - 03:10:44 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:10:44 - 03:10:51 - Inspreker
  03:10:51 - 03:10:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:10:56 - 03:13:59 - Inspreker
  03:13:59 - 03:14:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:14:01 - 03:14:38 - Inspreker
  03:14:38 - 03:14:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:14:39 - 03:14:41 - Inspreker
  03:14:41 - 03:14:50 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:14:50 - 03:14:55 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:14:55 - 03:15:11 - Inspreker
  03:15:11 - 03:15:47 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:15:47 - 03:15:49 - Inspreker
  03:16:00 - 03:17:28 - Carel Anink (DSV)
  03:17:28 - 03:17:34 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:17:34 - 03:17:41 - Carel Anink (DSV)
  03:17:41 - 03:18:32 - José Appelman (PvdA/GL)
  03:18:32 - 03:18:51 - Carel Anink (DSV)
  03:18:51 - 03:18:55 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:18:55 - 03:18:57 - Carel Anink (DSV)
  03:18:57 - 03:19:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:19:01 - 03:19:03 - Carel Anink (DSV)
  03:19:03 - 03:19:30 - Nico Bosch (LPO)
  03:19:30 - 03:19:33 - Carel Anink (DSV)
  03:19:33 - 03:19:35 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:19:35 - 03:19:48 - Carel Anink (DSV)
  03:19:50 - 03:21:25 - Co Schipper (VVD)
  03:21:33 - 03:24:21 - Jos Stam (GB)
  03:24:22 - 03:24:24 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:24:24 - 03:24:25 - Bram Beemster (CDA)
  03:24:28 - 03:25:29 - Bram Beemster (CDA)
  03:25:29 - 03:25:45 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:25:47 - 03:28:52 - Herman ter Veen (wethouder)
  03:28:52 - 03:29:06 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:29:07 - 03:29:25 - Co Schipper (VVD)
  03:29:32 - 03:29:53 - Jos Stam (GB)
  03:29:53 - 03:30:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:30:00 - 03:30:07 - Jacko Hoek (VVD)
  03:30:07 - 03:30:40 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  03:30:42 - 03:30:43 - Jacko Hoek (VVD)
  03:30:43 - 03:31:03 - Jacko Hoek (VVD)
  03:31:03 - 03:31:05 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:31:05 - 03:31:06 - Jos Stam (GB)
  03:31:07 - 03:31:08 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:31:08 - 03:31:10 - Jos Stam (GB)
  03:31:10 - 03:31:38 - Daniël Hagens (DSV)
  03:31:38 - 03:31:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:31:39 - 03:31:55 - Stanley Bankras (CDA)
  03:31:55 - 03:31:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:31:59 - 03:32:20 - Nico Bosch (LPO)
  03:32:21 - 03:32:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:32:23 - 03:33:09 - Jos Stam (GB)
  03:33:09 - 03:33:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:33:23 - 03:33:41 - Jacko Hoek (VVD)
  03:33:41 - 03:34:00 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:36:50 - 03:38:06 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 10. 10

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Beheerplan onderhoud gebouwen en kunstwerken 2024 – 2028.  Voorgesteld besluit 

  1. Het beheerplan onderhoud gebouwen en kunstwerken 2024 - 2028 vast te stellen; 
  2. De voorziening “kunstwerken” te hernoemen naar voorziening “groot onderhoud gebouwen”; 
  3. De reserve “groot onderhoud gebouwen” op te heffen; 
  4. Het resterende saldo van de reserve groot onderhoud gebouwen € 974.000 te storten in de voorziening “groot onderhoud gebouwen”; 
  5. De jaarlijkse storting in de voorziening “groot onderhoud gebouwen” van € 322.000 bij te stellen naar € 267.000; 
  6. Het jaarlijkse budget voor dagelijks (klachten)onderhoud op te hogen van € 137.400 naar € 192.000; 
  7. Jaarlijks de lasten voor groot onderhoud te dekken uit de hernoemde voorziening “groot onderhoud gebouwen”; 
  8. Kredieten beschikbaar te stellen voor de aankomende 5 jaar conform de genoemde investeringen in hoofdstuk 9.3 van het beheerplan; 
  9. De jaarlijkse kapitaallasten op te nemen in de Programmabegroting 2025.
  03:36:57 - 03:38:06 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:38:06 - 03:38:17 - Carel Anink (DSV)
  03:38:17 - 03:38:18 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:38:18 - 03:38:19 - Carel Anink (DSV)
  03:38:19 - 03:38:20 - Jacko Hoek (VVD)
  03:38:20 - 03:38:21 - Carel Anink (DSV)
  03:38:21 - 03:38:24 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:38:24 - 03:38:25 - Carel Anink (DSV)
  03:38:25 - 03:38:49 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  03:38:49 - 03:39:20 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 11. 11

  Door de raad te laten instemmen met de verklaring van het college kunnen we gebruik maken van de vangnetuitkering Participatiewet om het tekort op het BUIG-budget deels te compenseren. Naar verwachting kunnen we maximaal € 70.764 terug ontvangen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de verklaring van het college inzake het tekort op het BUIG-budget en de getroffen maatregelen om het tekort te reduceren.

  03:39:00 - 03:39:20 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:39:22 - 03:39:36 - Daniël Hagens (DSV)
  03:39:36 - 03:39:37 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:39:37 - 03:39:50 - Daniël Hagens (DSV)
  03:39:51 - 03:39:59 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:39:59 - 03:40:03 - Eline Leek (CDA)
  03:40:03 - 03:41:02 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 12. 12

  In de raadscommunicatievisie van de gemeenteraad wordt beschreven wat de visie is van de gemeenteraad op zijn externe communicatie naar inwoners toe en hoe zij aankijken tegen participatie van inwoners bij de gemeenteraad. Met het vaststellen van de visie spreekt de gemeenteraad uit hoe hij aankijkt tegen raadscommunicatie.


  Voorgesteld besluit 
  1. de 'communicatievisie gemeenteraad Opmeer 2024' vast te stellen en de volgende aanbevelingen over te nemen: 
  a. stel een communicatiestrategie/uitvoeringsplan op, waarin wordt opgenomen hoe de communicatiedoelen worden behaald; 
  b. neem de uitwerking van de inzet op de trede ‘raadplegen’ van de participatieladder mee in het griffieplan 2025; 
  c. doe een vervolgonderzoek dat zich richt op inwoners en hoe zij aankijken tegen raadscommunicatie.

  03:40:09 - 03:41:02 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:41:02 - 03:41:31 - Eline Leek (CDA)
  03:41:31 - 03:41:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:41:33 - 03:41:51 - Carel Anink (DSV)
  03:41:52 - 03:41:54 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:41:54 - 03:42:08 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  03:42:08 - 03:43:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  03:43:12 - 03:44:47 - Co Schipper (VVD)
  03:44:50 - 03:46:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 13. 13

  Per 1 augustus 2024 ontstaat er een vacature bij de rekenkamer. De auditcommissies van Opmeer en Medemblik hebben een sollicitatiecommissie opgericht en heeft de werving- en selectie ter hand genomen om in de vacature te voorzien. Voor u ligt nu het voorstel om de heer N. Hendriks te benoemen als lid van de rekenkamer.


  Voorgesteld besluit 
  1. De heer N. Hendriks per 1 augustus 2024 te benoemen voor een periode van zes jaar tot lid van de Rekenkamer Medemblik - Opmeer.

  03:45:23 - 03:46:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 14. 14

  03:45:24 - 03:46:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)